25 Türkiye'yi GeleceğeTaşıyoruz

Sık Sorulan Sorular

Tüm gönderilerinizde numune veya hediye bile olsa bir değer yazılmak zorundadır. Gümrük kuralları ve vergiye tabi olmama mal değeri sınırları ülkeden ülkeye değişmektedir. Ancak tüm gönderiler değeri ne olursa olsun kontrole ve gümrük vergisine tabi olabilir. Numune bedelleri gönderilen malzemenin varsa alış faturası veya hammadde bedeli esas alınarak belirlenmelidir. Faturalarında ticari değeri olmadığı ve bedelsiz olduğu mutlaka belirtilmelidir.

300 olacak 150 kg kurye numune sınırlaması var. 300 kg ‘ı geçen gönderiler bedelsiz dahi olsa beyanname açtırılması gerekir. Bu tür yüksek kg ve ebatlı gönderilerinizde mutlaka müşteri ilişkileri sorumlularımız ile irtibat kurunuz. Yine bazı ölçüler kurye taşımacılığında transfer uçaklarındaki sınırlamalar gereği kabul edilememektedir.

Faturanın tarihi Mal / hizmet cinsi Satıcının ve alıcının isim/unvan, adresleri Ödeme şekli Malların menşei Teslim şekli Mal veya hizmetin birim fiyatı/miktarı/tutarı Düzenleyenin imzası veya şirket kaşesi Burada bir örneğini de bulabilirsiniz.

Ürüne özel bu tür gereklilikler olduğu gibi genel olarak gıda ürünlerinin perakende ambalajlı uluslararası içerik belirten etiketlere sahip olması şartı bulunmaktadır. Bunun dışında ticari numune olarak sevki gereken açık ürünlerde gıda sertifikası talep edilir. Yine alıcı gümrüklerde ülkelere göre farklılıklar bulunmakta, bazı ülkelerde karantina uygulamalarına sıklıkla rastlanmaktadır.

Gümrük vergileri bizim kontrolümüz dışında belirlenen ve değiştirilemeyen masraflardır.

Mıknatıs gönderilerinizde mıknatısın çekim gücünü belirten rapor olması gerekmektedir. Gönderinizin çekim gücü belirtilen seviyenin altında ise gönderilebilir.

Elektronik beyan ile hızlı ve ekonomik ihracat imkanı Türkiye ‘deki ihracatçıları teşvik amaçlı bir uygulamadır. Düşük kilogramlı ihracatlarda ek beyan ücretlerinden tasarruf sağlandığı gibi süre sınırı olan siparişlerde de gün kaybını önlemiş olmaktadır.

Heyet raporu ve doktor raporu olmak zorundadır.

Beyan gerekliliği ürünün ağırlığına değil alıcı ile olan ticari anlaşmaya bağlıdır. Satış amaçlı yapılan gönderilerde beyan verilmesi gerekir. Ancak değer ve kg olarak da uygun olması halinde Mikro ihracat (ETGB) düşük kilolu gönderiler için daha uygun bir yöntemdir.

Servis alanımız içinde olan tüm adreslerden toplama yapılabilmektedir. Servis alanımız dışındaki adreslerden yurtiçi kargolar vasıtasıyla alım yapılabilir.

Hızlı Kargo sistemleri kapıdan kapıya taşıma hizmeti sunmaktadır. Kurye hizmetimizde zaten bu servise ve fiyata dâhildir, kargo olacak gönderilerinizde de kapıya teslimat ek bir navlun ücreti ile sağlanır.

Gönderilere göre istenen evraklar değişmektedir ama genel olarak proforma veya Türkçe fatura ve konşimento veya talimatı olması esastır. Sistemizdeki bilgi bankasından (link) örnek faturalara ulaşabilirsiniz, ayrıca kaydınızı yaptığımızda ASELive programımız üzerinden evraklarınızı sistemimizde oluşturma, adres defterlerinizi saklama ve gönderi raporlarınıza ulaşma imkânınız olacaktır.

Ürün özelliklerinize göre Tehlikeli madde paketlemesi dahil hizmetlerimiz bulunmaktadır. Bu tür özel taleplerinizde müşteri ilişkileri yetkililerimiz sizlere yardımcı olacaktır.

Kafkaslar ve Orta Asya’da kendi ASE network ofislerimiz olduğu gibi, tüm dünyada da acenteler aracılığıyla ofislerimiz bulunmaktadır.

MSDS/Data Sheet belgelerinin bize ulaştırılması halinde sıvı ürünlerinizin gerekli taşıma koşulları saptanmakta ve uygun paketleme şekilleri belirlenerek taşıma sağlanabilmektedir.

4458 sayılı Gümrük Kanunun 167 nci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki .

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşya önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve muafiyet tanınmaktadır.

15 Mayıs 2019 tarihli 30775 sayılı resmi gazetede yayınlanan 1111 numaralı Cumhurbaşkanı kararına istinaden 30 Mayıs 2019 tarihi itibariyle; posta ve/veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen;
• Bedeli gönderi başına toplam 22 Avroyu geçmeyen eşyada gümrük vergisi muafiyeti kaldırılacaktır.
• Bedeli gönderi başına 150 Avroyu geçmeyen, kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlar muafiyet kapsamında değerlendirilmeye devam edecektir. Ek olarak; kıymeti 150 ve 1500 Avro arasında olan ve 30 kg’i geçmeyen kitap ve basılı yayın içerikli kişisel gönderiler için vergi oranı %8 ‘den sıfıra indirilecektir.

Şahıslar için 22 Avro limitin kaldırılmış olması nedeniyle,

ŞAHISLAR adına gelen gönderiler için;
• 22 Avro altı gönderiler vergili işleme tabi olacaktır .
• ASE, 30 kg altı ve 0 -1500 Avro arası değere sahip, kısıtlı ve yasaklı olmayan şahsın kullanımı için gelen gönderilerin ,basitleştirilmiş usul ile vergili çekimlerini yapmaya devam edecektir.

FİRMALAR adına gelen gönderiler için;
• Firmalara, yani tüzel kişilere gelen, değeri 22 Avro altında olan, numune kapsamı hariç gönderiler için gümrük müşaviri ile detaylı beyandan vergili işlem yapılması beklenmektedir. Buna bağlı olarak; gönderiler için vergi beraberinde, ardiye, terminal hizmet bedeli, gümrük hizmet bedeli vb. bedeller oluşacaktır.
• Firma adına gelen, firmanın iştigal alanına uygun içeriklere sahip, satış amaçlı olmayan gönderiler gümrük kontrol ve denetimi sonucuna göre muaf kapsamda değerlendirilebilecektir .Bu kapsamda değerlendirilebilmesi için ; gönderici tarafından konşimento ve fatura üzerinde ‘’Numune Amaçlı- Reason for Export:Sample Purposes ” gönderildiği beyan edilmelidir. Gönderinin, evrakları üzerinde ‘numune amaçlı’ gönderildiği bilgisinin gönderi içeriğinden ayrı olarak beyan edilmesi ve detaylı, kabul edilebilir içerik bilgisinin yazılması önem arz etmektedir.

Tüm gönderiler için ; göndericilerinizden aşağıdaki gerekliliklerin, konşimento ve fatura üzerinde belirtilmesi konusuna dikkat etmelerini talep ediniz;
• Uygun / detaylı içerik (uygun içerik için linkteki kabul edilebilir eşya listesine bakınız)
• En az 8 basamaklı(tercihen 12 basamaklı!) GTIP numarası (gümrük tarife istatistik pozisyon numarası / HS Code )
• 10 haneli vergi numarası (şirketler için), 11 haneli kimlik numarası (bireyler için)
• Türkiye’deki firmaya numune amaçlı (satış amaçlı olmayan) gönderilen eşyalar için; ‘Reason for export: Sample’ gönderildiğine dair bilgi konşimento ve fatura üzerinde belirtilmelidir

*Değişiklikler 31 Mayıs 2019 itibarıyla geçerli olacaktır.

Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 Avro'yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu vergi oranları eşyanın; - AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda - Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 olarak uygulanmaktadır. Söz konusu eşyanın, - Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi, - Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, - Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi, gerekmektedir.

Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacak olup işlemler Gümrük Müşavirlik firması yetkisindedir.

Hayır, yolcu beraberi 430 Avro'luk hediyelik eşya limiti, posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu değildir.

Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır.

Hayır, posta/ hızlı kargo yoluyla getirilebilecek eşyaya ilişkin olarak aşağıda detayları belirtilen çeşitli kısıtlamalar mevcuttur.(Medical Supplements , any type of medicine , cosmetics , perfumes , tobaccos , cigars, cigarettes , electronic cigarettes, seeds,gsm phones , chemicals, meat and milk products, fish products , sauces, drones over 500 gr, binoculars, handy radios, any type of cutting/sharping materials ie knives , sword, weapons , carpet, rugs, historical & art products , political and religious publications, paintings, jewelleries , imitations , diagnostic specimens.)

Hayır, bu tip eşya sadece yolcu beraberinde belirli limitler dahilinde getirilebilmektedir.

Hayır, posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.

Evet, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının çeşitli nedenlerle yurt dışında kalması ve bu telefonların posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğununhttp://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde teslim edilmesi mümkündür.

Hayır, 30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Hayır, 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 nolu alt bendinde tanımlanan bu türden ürünler Hızlı Kargo taşımacılığı kapsamı dışındadır.

Evet, bu kapsamdaki ürünleri doktor ve heyet/kurul tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu ve doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise bağlı bulundukları Bakanlık makamından alarak beyan edecekleri belgeleri sunmaları halinde istisnalar mevcuttur.

Evet. Kişisel eşyanın yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra kargo veya posta yolu ile getirilebilmektedir. Yolcunun yanında getiremediği ve kargo veya posta ile gönderdiği kişisel eşyasında 30kg ağırlık veya kıymet limiti bulunmamakta olup herhangi bir vergi tahsil edilmemektedir. Kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi ispatlamak amacıyla pasaportu ile birlikte eşyanın bulunduğu gümrük idaresine başvurması gerekmektedir.

Gönderilerinizin takibi, kargonuzun taşımacılığını üstlenen hızlı kargo firması tarafından yapılıyor ise ilgili firmaya, posta ile yapılıyor ise PTT’ye başvurmanız gerekmektedir.
https://tracking.ase.com.tr/tr/cwb

Hayır. Bakanlık sadece vergi tahsilatı yapmaktadır. Taşımacılık, depolama veya diğer hizmetlere ilişkin ilave ücretler için taşımacılığı gerçekleştiren firmaya başvurulması gerekmektedir.

Bu tür firmaların müşavirlik hizmetleri, ordino, terminal, vb. isimler altında ücret talep etmesi mümkün bulunmamaktadır

Gelen gönderinizin Hızlı kargo taşımacılık limitleri kapsamında olması halinde vergi ödemeleriniz için Gümrük İdaresine gelmeniz gerekmemektedir.

Gönderi içeriklerini tam , doğru beyan ederek fiyat ve organizasyon talep etmenizi önemle hatırlatmak isteriz.(Mıknatıs ve mıknatıslı ürünler ,kuru veya yaş ,akü, pil ,batarya ,kesintisiz güç kaynağı, sıvı, her türden katı kimyasal madde , gaz , sprey , yiyecek ve içecek , kuru buz , buz aküsü, kan veya patolojik amaçlı tıbbi örnekler ,mekanik ve elektrik/elektronik devreli motorlar ve yağları ,klima gibi tehlikeli madde riski oluşturabilecek ürünlerdir.)