Bilgilendirme - Gümrük Muafiyet Limitinin Kaldırılması Hakkında

29.05.2019

Değerli Müşterimiz,

 

15 Mayıs 2019 tarihli 30775 sayılı resmi gazetede yayınlanan  1111 numaralı Cumhurbaşkanı kararına istinaden  30 Mayıs 2019 tarihi itibariyle; posta ve/veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen;

• Bedeli gönderi başına toplam 22 Avroyu geçmeyen eşyada gümrük vergisi muafiyeti kaldırılacaktır.

• Bedeli gönderi başına 150 Avroyu geçmeyen, kişisel kullanıma mahsus kitap veya benzeri basılı yayınlar muafiyet kapsamında değerlendirilmeye devam edecektir.  Ek olarak; kıymeti 150 ve 1500 Avro arasında olan ve 30 kg’i  geçmeyen kitap ve basılı yayın içerikli kişisel gönderiler için vergi oranı %8 ‘den sıfıra indirilecektir.

 

Şahıslar için 22 Avro limitin kaldırılmış olması nedeniyle,

 

ŞAHISLAR adına gelen gönderiler için;

 

• 22 Avro altı gönderiler  vergili işleme tabi olacaktır .

• ASE, 30 kg altı  ve 0 -1500 Avro arası değere sahip, kısıtlı ve yasaklı olmayan şahsın kullanımı için gelen gönderilerin ,basitleştirilmiş usul ile vergili çekimlerini yapmaya devam edecektir.

 

FİRMALAR adına gelen gönderiler için;

 

• Firmalara, yani  tüzel kişilere gelen, değeri 22 Avro altında olan, numune kapsamı hariç gönderiler için  gümrük müşaviri  ile detaylı beyandan vergili işlem yapılması beklenmektedir. Buna bağlı olarak; gönderiler için vergi beraberinde, ardiye, terminal hizmet bedeli, gümrük hizmet bedeli vb. bedeller oluşacaktır.

• Firma adına  gelen, firmanın  iştigal alanına uygun içeriklere sahip, satış amaçlı olmayan  gönderiler gümrük kontrol ve denetimi sonucuna göre  muaf kapsamda değerlendirilebilecektir .Bu kapsamda değerlendirilebilmesi için ; gönderici tarafından konşimento ve  fatura üzerinde ‘’Numune Amaçlı- Reason for Export:Sample Purposes ” gönderildiği beyan edilmelidir. Gönderinin, evrakları üzerinde ‘numune amaçlı’ gönderildiği bilgisinin gönderi içeriğinden ayrı olarak beyan edilmesi ve detaylı, kabul edilebilir içerik bilgisinin yazılması önem arz etmektedir.

 

Tüm gönderiler için ; göndericilerinizden aşağıdaki gerekliliklerin, konşimento ve fatura üzerinde belirtilmesi konusuna dikkat etmelerini talep ediniz;

 

• Uygun / detaylı içerik (uygun içerik için linkteki kabul edilebilir eşya listesine bakınız)

• En az 8 basamaklı(tercihen 12 basamaklı!) GTIP numarası  (gümrük tarife istatistik pozisyon numarası / HS Code )

• 10 haneli vergi numarası (şirketler için), 11 haneli kimlik numarası (bireyler için)

• Türkiye’deki firmaya numune amaçlı (satış amaçlı olmayan) gönderilen eşyalar için; ‘Reason for export: Sample’ gönderildiğine dair bilgi konşimento ve fatura üzerinde belirtilmelidir

 

*Değişiklikler 31 Mayıs 2019 itibarıyla geçerli olacaktır.

 

Bilginize sunarız.

 

Saygılarımızla,