ETGB Hakkında Gümrük Mevzuatı Değişikliği

16.07.2019

Değerli Müşterimiz,

29 Haziran 2019 tarihinde, 30816 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı, Seri No:6) ile posta ve hızlı kargo taşımacılığına ilişkin yürürlükte olan mevcut tebliğde (Seri No:4) bazı değişiklikler yapılmıştır.

Ihracat ;
Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığı kapsamında taşınan ve daha önce brüt ağırlığı 150 kilogramı ve beyan değeri 7,500 Avro’yu geçmeyen ihracat gönderilerindeki limitler artırılmıştır.

14 Temmuz 2019 itibarıyla , brüt ağırlığı 300 kilogramı ve beyan değeri 15,000 Avro’yu geçmeyen basitleştirilmiş usulde (ETGB) ihracatlarınızı sizin adınıza gerçekleştirmeye devam ediyor olacağız.

Ithalat;
İthalat gönderileriyle ilgili yapılan değişiklikle, muafiyet çerçevesinde aynı kişiye (gerçek) 1 ay içerisinde gelen en fazla 5 gönderi muhteviyatı eşyanın serbest dolaşıma girişine izin verilecek ve ETGB beyan sistemimiz ile sizlere teslimatı sağlanabilecektir. (Not : Tüzel kişi adına gelecek gönderilerin muafiyet kapsamında değerlendirmeye alınabilmesi için gönderilerin faturalarında MAL CİNSİ ‘ne ek olarak ‘NUMUNE’ yazılması şartı aranacaktır)

Buna ek olarak, yeni düzenleme ile ETGB kapsamında gümrük beyanları yapılacak ve/veya yapılmış gönderilerin teslimatı sırasında T.C. kimlik numarası veya vergi numarası belirtilmesi zorunludur.

Bu bilgiler tamamlayıcı beyan sisteminde ETGB beyanımıza eklenerek tarafımızca gümrük idaresine bildirilecektir.

Saygılarımızla,