25 Türkiye'nin İlk ve Tek Uluslararası Hızlı Teslim Ağı

Ordino Hakkında Bilgilendirme

07.12.2017

Kasım ayı başında gerçekleştirilen TİM İhracat Haftası'nda gündeme getirilen ordino belgesinin hukuksuz olduğu ve dolayısıyla ordino ücreti olarak alınan hizmet bedelinin de kanunsuz olduğu konusunda pek çok demeç ve yazı gerek ulusal basında gerekse mesleki platformlarda yayınlanmıştır.

Uluslararası taşımacılık işinin ayrılmaz parçası olan yük teslim süreci ve ordino/yük teslim belgesi ile ilgili eksik bilgi ve yanlış yorumlara dayanan ifadelerin yanlış anlaşılmalara ve uygulamalara yol açabileceği endişesiyle konuyla ilgili tüm detaylar, bilgilendirme amacıyla Sayın Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'a 15 Kasım 2017 tarihli yazımızla iletilmiştir.

Bunun dışında 20 Kasım 2017 tarihinde yayınladığımız UTİKAD basın bülteninde konunun hukuki dayanaklarını da içeren detaylı açıklamalara yer verilmiştir. Ancak, basında ve diğer mesleki platformlarda yanlış yorum ve yönlendirmelere dayalı beyanların devam etmesi nedeniyle önceki basın duyurumuza ek olarak ekteki ikinci açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Konuyla ilgili olarak basın mensuplarıyla da paylaşılan iki ayrı UTİKAD görüşünü ve 27 Kasım 2017 tarihli "Ordino Hakkında Bilgilendirme" konulu duyurumuzu eklerde bilgilerinize sunarız.

  20 Kasım 2017 tarihli UTİKAD Basın Bülteni için tıklayınız.

  5 Aralık 2017 tarihli UTİKAD Basın Bülteni için tıklayınız.

  27 Kasım 2017 tarihli UTİKAD Duyurusu için tıklayınız.


Saygılarımızla,