Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslar

07.01.2020

Değerli Müşterimiz,     

Bilgi Teknojileri ve İletişimi Kurumunun 27.12.2016 tarihli 2016/DK-YED/517 no’lu "Posta Gönderilerine İlişkin Güvenlik Tedbirlerine Yönelik Usul ve Esaslar"ı içeren kararı doğrultusunda; 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere bir kargo gönderimi yaparken veya bir kargo gönderisi teslim alırken kimlik bilgisi ibraz edilmesi gerekmektedir.

Karar doğrultusunda, aşağıda detaylı olarak belirtilen bilgilerin ASE Express tarafından gönderi kabulü/teslimatı sırasında temin edilerek kayıt altına alınması kanuni bir zorunluluktur. Ayrıca gerekli görüldüğü halde kapalı gönderiler özel hayatın gizliliğine dikkat edilerek göndericiye açtırılarak kapsamı kontrol edildikten sonra kabul edilecektir.

Gönderinin kabulü/teslimi aşamasında gerekli olan tüm kimlik ve iletişim bilgilerinin verilmek istenmemesi veya kapsam kontrolüne razı olunmaması durumunda gönderilerin ASE Express tarafından kabul edilemeyeceğini bilginize sunarız.  

Saygılarımızla, 

ASE Express

Gönderilerin kabulü ve teslimi aşamasında yapılacak işlemler:

Gönderici ve/veya alıcının gerçek kişi olması halinde; 

  1. Göndericinin adı-soyadı, T.C. Kimlik numarası (yabancı uyruklular için pasaport numarası, uluslararası geçerliliği olan muadili belgenin numarası veya T.C. yetkili mercilerince verilmiş kimliği tespite yarayan belge numarası), açık adres bilgisi, telefon numarası bilgileri,
  2. Gönderinin, üzerinde gönderici olarak belirtilen kişiden farklı bir kişi tarafından hizmet sağlayıcısına teslim edilmesi durumunda; asıl göndericiden istenilen bilgilere ek olarak gönderiyi teslim eden kişinin adı soyadı, T.C. Kimlik numarası (yabancı uyruklular için pasaport numarası, uluslararası geçerliliği olan muadili belgenin numarası veya T.C. yetkili mercilerince verilmiş kimliği tespite yarayan belge numarası), açık adres bilgisi, telefon numarası bilgileri,
  3. Alıcının adı-soyadı ve açık adres bilgisi,

Gönderici ve/veya alıcının tüzel kişi olması halinde;

  1. Gönderici tüzel kişiliğin tam unvanı, vergi kimlik numarası veya MERSİS numarası, açık adres bilgisi, telefon numarası bilgileri, tüzel kişinin gönderisini göndermeye yetkili gerçek kişinin kimlik bilgileri, açık adres bilgisi ve telefonu
  2. Alıcıya ilişkin olarak alıcının adı-soyadı ve/veya alıcının tüzel kişi olması halinde ünvanı ile açık adres bilgisi 

Temin edilecek diğer bilgiler;

  1. Gönderiye ilişkin olarak gönderinin cinsi, gönderinin birden fazla bağımsız materyal içermesi halinde her biri için cins bilgileri,
  2. Kabul sırasında kimlik ve gönderinin içeriğinin kontrolü işlemlerini gerçekleştiren hizmet sağlayıcısının personelinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası bilgileri